Objave

Prikaz objav, dodanih na marec 9, 2008

Dvojno praznovanje

Slika
Jožefovo smo praznovali posebej slovesno zjutraj. Že varnostniki, ki so se postavili po cerkvi kot kipi, so dali slutiti, da ne bo navadna maša. če bi se za nameček še malo bolj lepo držali, bi bila cerkev bogata za nekaj novih kipov svetnikov ... no, kardinal Tarzicij Bertone je imel res domačo pridigo, kljub temu da se je odpovedal skušnjavi, da bi raje govoril o svojih obiskih salezijanskih skupnosti od Peruja do Azajberdžana. Dopoldne smo imeli še zasedanje. Pascual Chavez je povzel delo tedna. Zopet je ponovil, da ne gre za dokument, za tistih nekaj strani, temveč za spreminjanje Družbe. Sveti Duh deluje, je bil prepričan, a to se ne vidi navzven, to se dogaja v srcu ... Kot biblicist je spomnil na preroka Ageja, ki je bil poklican samo za to, da Izraelci obnovijo tempelj. A to je pomenilo enotnost in identiteto naroda! Prav tako je Ezra uvedel branje Postave, Mojzesovih knjig, saj obrambni zidovi ne bi rešili identitete Božjega ljudstva. Vrhovni zbor ni dokument, vrhovni zbor je

"Nove meje"

Slika
Peti tematski sklop "Nove meje salezijanskega poslanstva" smo v komisiji usklajevali zelo bučno. Ena od predlaganih smernic se je glasila: "Vsaka inšpektorija preveri in preoblikuje ali zapre tiste ustanove, ki ne delujejo v duhu novih izzivov" (ti pa so: terorizem, kastni sistem, imigracija, otroško delo, odvisnost z mediji, zasvojenost z mamili, AIDS bolniki ...). Vsi v glasni pogovor. Nekdo zakriči: "Torej je prava na vrsti generalna hiša, da se zapre!" "Ni res, ima vsaj internet, torej spada v ustanove za nove izzive!" Smernico, ki jo je oblikovala tretja skupina, sprjemamo v komisiji z dvigom rok. Zaslišimo: "Tretja skupina, dvigni vsaj roko!" Komentar ob novem predlogu besedila: "To so kozmetični popravki!" Tudi danes smeha ni manjkalo. Na skupnem zasedanju smo obravnavali malo resnejše teme in izvedli že prve "ta prave" volitve glede organizacije salezijanskih pokrajin. Za nas nič pomembnejšega. Pravna komisij

Karikature 26. VZ (4)

Slika
Riše: Daniel Federspiel sdb

Večerne aktivnosti

Slika
Da ne bo koga naslov preveč zavedel, naj torej začnem z večernimi aktivnostmi. Salezijanci laiki, ki nas je na zboru 14, smo izvedli neformalen strateški sestanek za jutrišnji "napad" na zasedanju. Smo zanimiva skupina, ki se sporazumeva italijansko, špansko in angleško. Sicer si pa lahko ogledate fotko izpred nekaj dni ... Prihajamo iz Indije, Italije, Brazilije, ZDA, Vietnama, Nemčije, Španije, Kolumbije, Argentine, Zambije, Konga in Slovenije. Sicer pa je dan potekal po ustaljenem redu, tokrat brez komedij. Prvi delovni čas smo porabili za dokončanje včerajšnjega zasedanja, nato pa smo se po skupinah lotili tretjega tematskega sklopa "Evangeljsko uboštvo". Drugi delovni čas smo na skupnem zasedanju razpravljali o temah, ki jih je navrgla predstavitev pravne komisije. Po kosilu sva se z inšpektorjem odpravila na prav poseben "izlet" v Božje kraljestvo in s tem zamudila začetek popoldanskega časa, kar pa nikogar ni preveč motilo ... Zadnji delovni čas smo

"Skupščina"

Slika
Quddusonil-lah Quddusonil-qawy Quddusonil-lazi la yamut irhamna ... To so bili odpevi, ki smo jih zjutraj odpevali med mašo ... v arabskem jeziku! zmolili pa smo tudi očenaš v jeziku, ki ga je govoril Jezus, to je v aramejščini. Sreča, da smo imeli prevod, če ne bi mislil, da molimo kakšno krivo vero ... Dopoldne so v skupinah sledile težke debate o poklicni pastorali, še težje v komisiji. Končno smo začeli predlagane smernice brisati in ne samo dodajati. Tema je tekla tudi o sobratu pomočniku, kamor sam spadam. Latinosi so močni in odločni! Iz gradiva je razbrati, da je pomočnik v krizi in extra poklic. Jose Luis je zaprl usta mnogim: identiteta je jasna in pomočnik ni v krizi, v krizi je salezijanski poklic, ki se zgubi v duhovništvu in škofovstvu ... salezijanski poklic je eden in edini, ki se izraža na dva načina ... Popldne je sledilo skupno zasedanje. Tajnik Enzo Barduca bere zapisnik včerajšnjega dne: "Moderator je predstavil še enega gosta, ki bo usmerjal pisne in ustne

Skoraj navaden dan

Slika
Dan se začne z jutrom, mi pa ga začenjamo s sveto mašo. Danes je globoko zbranost zmotilo telefonsko zvonjenje. Ob takih prilikah pa ima telefonsko igranje prav poseben prizvok! Če imamo prepoved nošenja mobitelov na zasedanja in v komisije, so to pozabili zapovedati pri svetih mašah. Dopoldne smo nadaljevali mrcvarjenje evangelizacije. Kljub temu, da vsi vemo, da je treba iskati in luščiti prvenstvene naloge in smernice, vsak doda še kakšen stavek, tako da se ne čudite, če bo na koncu nastal dokument z dvesto smernicami pri vsakem poglavju! Popoldne smo imeli skupno zasedanje, kjer smo potrdili zapisnik, prisluhnili natančnemu poročilu pravne komisije, ki je presodila in odločila o prvih šestih zadevah, ki so pravne in organizacijske narave vodstva naše družbe in pokrajin. Mnenje je tako natančno, da bomo le pri nekaterih dvignili roke in potrdili (ali nasprotovali) ... Po natančni razlagi navodil so sledili napovedani pisni in ustni prispevki sobratov na prvi tematski sklop Vrnitev k

Karikature 26. VZ (3)

Slika
Riše: Daniel Federspiel sdb

Prepovedana beseda

Slika
Jutranja maša je bila res zanimiva. V italijanski skupini, kamor sem se priključil, seveda obladajo liturgične zadeve, a včasih se tudi zatakne: zapeli smo prvo pesem, a ob zadnji besedi smo nekateri utišali glasove. Ker smo v postu, naj se beseda aleluja ne bi ravno pogosto pojavljala. Ker pa smo v Italiji, je bila zadeva kar hitro rešena in pri drugi kitici smo že normalno alelujali ... V labirintih hodnikov salezijanske generalne hiše sem komaj našel pravo dvorano 3. skupine 4. komisije, kamor spadam. A bil sem med prvimi. Ura je tekla, zasedanje bi se moralo začeti, mi pa smo se gledali, kje so ostali. Štefan Turansky se je javil, da gre pogledat, če slučajno nimamo skupnega začetka v komisiji. In smo čakali dalje ... in čakali ... no, končno so prišli tudi ostali, razen Turanskyga, ki je prišel šele čez nekaj časa. Hodniki so res dolgi ... Kako premagati spanec na teh zasedanjih? Odkril sem metodo, ki mi zelo pomaga, da sam ostajam buden: opazovati druge, kako jim padajo veke, se

Bratsko srečanje

Slika
Prijetno utrujen se spominjam današnje nedelje. Če je bil dopoldne namenjen študiju prvega poglavja delovnega gradiva o vrnitvi k don Bosku, na katerega nimam večjih pripomb (ne vem pa, kaj poreče ostalih 232 delegatov) , se je popoldne dogajalo marsikaj. Začelo se je s sprejemom na UPSu, kamor sva odšla z inšpektorjem. Pričakal nas je Miran Sajovic, prihitel je Franc Šenk. Ob bratski mizi v njuni skupnosti smo se razgovorili o marsičem. Ker sem sedel bolj na koncu, sem bil priča marsikateri sočni razpravi med pametnimi teološko študirajočimi glavami iz Ruande, Egipta in ... vzhoda. Ena izmed teh je bila, zakaj se je Jezus utelesil. In teološki odgovor je bil, ker mu je pri očetu postalo dolgčas. In druga, zakaj je šel v nebesa. Odgovor: ker mu je na zemlji postalo dolgčas. O prepiranju Egipčana o monofizitizmu in vzhodnih cerkvenih zborih pa raje ne bi ... Končno se je oglasil Tone Prešeren, ki pa je že hitel naprej na neko srečanje profesorjev. To je salezijanska delavnost. Mi pa smo